Bilimsel Etkinlikler

Istanbul , Spine Masters, ismiss Turkey 2019, Koç Üniversitesi ( 02 – 05 Mayıs 2019 )

Extraforaminal Disk Herniations, 9th Turkmiss İstanbul, International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop, Nisan 2016, İstanbul

Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi 9th Turkmiss İstanbul, International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop, Nisan 2016, İstanbul 

Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy, CAMISS Haziran 2016 Pekin

Transforaminal Endoskopik Lomber Diskektomi, Teknik, TOD Lomber Endoskopik Girişimler Kursu, 11 Kasım 2017

Dejeneratif Lomber Omurgada transforaminal Endoskopik Yaklaşım, XII Uluslarası Türk Omurga Kongresi, 2017 Antalya

Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lomber Discectomy. 1st Annual Meeting of International Society of Endoscopic Spine Surgery, Kasım 2017, Guangzhou, Çin

Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi, Ankara Tıp Ortopedi Günleri 12-13 Ocak 2018, Ankara

Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lomber Discectomy.PELD 8. Avrasya Tıp Günleri 11-12 Mayıs 2018 İstanbul

Transforaminal Endoscopic Discectomy with Foraminoplasty. 2nd ISESS and 2nd ISMISS Asia- Japan combined with 11th MISS Summit Forum, Aichi Spine Hospital, 31 August 2018, Japan.

Transforaminal Endoskopik Diskektomi, Nasıl yapıyorum? .XIII Uluslarası Türk Omurga Kongresi 3-6 Nisan 2019 İzmir

Transforaminal Endoscopic Discectomy – Oğuz Karaeminoğulları  / Ekim 2021

Lüften oylayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]