Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı

Belde bulunan disklerin patlaması ve omuriliğe baskı yapması bel fıtığı olarak tanımlanabilir. Hastanın doktora başvurusu genellikle ani başlayan kalça ve bacak ağrısı şikayetleridir. Bel fıtığı halk arasında siyatik olarakta bilinir.

Bu yazımızda bel fıtığının güncel tedavi yöntemi olan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı detaylı olarak anlatılacaktır.

Tam kapalı fıtığı ameliyatı

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı nedir?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı , ( Full Endoskopik Diskektomi diğer adıyla KEBFA) bel fıtığı, patlamış bel fıtığı, foraminal dar kanal gibi bel ve bacak ağrısına sebep olan hastalıkların tedavisinde kullanılan, çok az doku hasarı ( minimal invaziv ) prensibine dayalı bir cerrahi yöntemdir.

Endoskopi (kamera) sisteminin gireceği büyüklükte (0.6 cm) bir cilt kesisisinden endoskop, adele ve dokuları kesmeden sadece sıyırarak anatomik boşluklardan ilerletilir ve fıtıklaşmış disk çıkarılır.

Diğer tekniklerden farklı olarak adele, kemik ve bağ dokusuna hasar verilmediğinden ameliyat sonrası ağrı çok az, iyileşme ve normal yaşantıya dönüş süresi kısadır.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarının tarihçesi

Bel fıtığının cerrahi tedavisinin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır ve raporlanan ilk bel fıtığı cerrahisi 1929 da yapılmıştır. Alınan iyi sonuçların yanında oluşan komplikasyon ve başarısız sonuçları engelleyebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmış ve dokuya saygılı olunması ve sağlam dokuya verilen hasarın azaltılmasının en önemli etken olduğu görüşü kabul görmüştür.

1970 yılların sonunda mikroskop kullanılarak az doku hasarı yaratmak, bel fıtığı cerrahisinde daha iyi sonuçlar alınmasına sebep olmuştur. 1990 lı yılların sonunda bugün de kullandığımız kapalı (full endoskopik) bel fıtığı ameliyatı tanımlanmış ve doku hasarının en az olduğu etkin cerrahi yöntem olarak kabul görmeye başlamıştır.

Özellikle Amerika, Güney Kore, Almanya ve Çin de kullanılmaya başlanmış 2016 yılında ISESS (Uluslararası Endoskopik Disk Cerrahisi Derneği) Çin’de Doç Dr. Oğuz Karaeminoğulları’nın da katılımıyla kurulmuştur. Dünyada ve ülkemizde sınırlı cerrah tarafından uygulanmakta olan teknik, hastaya sunduğu avantajlar dolayısı ile hızla gelişmektedir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı hangi hastalar için uygundur?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, bel fıtığı olan ve ameliyat gereken hastaların %90’ında uygulanabilir.  İleri yaşta ve ciddi kireçlenme ve dar kanalı olan hastalar bu teknik için uygun değildir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için uygun hastaları saymak gerekirse :

 • Omuriliğe ve sinire baskı yapan fıtıklar
 • Patlamış fıtıklar
 • Daha önce açık ameliyat olmuş ancak tekrarlamış fıtıklar
 • Kanal dışı ( foraminal ve extra foraminal ) fıtıklar
 • Çok kilolu hastalardaki fıtıklar
 • İleri yaş, ciddi sağlık sorunu olan hastalar

Daha önce açık ameliyat olmuş, kilolu, genel sağlık sorunları olan ve özellikle hızla iş yaşantısına dönmek isteyen hastalarda tam kapalı bel fıtığı ameliyatı iyi bir seçenektir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatının diğer cerrahi yöntemlere avantajları nelerdir?

Diğer tüm cerrahilerde fıtığa ulaşmak için kas, bağ ve kemik dokuya hasar verilirken, tam kapalı bel fıtığı ameliyatında tüm cerrahi işlem bir kamera sisteminin var olan anatomik boşluklardan ilerletilmesi ile gerçekleştirildiğinden bu dokulara hasar verilmez. Hastanın iyileşmesi çok daha hızlı olur. Enfeksiyon tam kapalı bel fıtığı ameliyatında hemen hemen hiç görülmez.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatına nasıl karar verilir?

Doktorunuz tarafından şikayetler dinlendikten sonra ayrıntılı bir muayene yapılır. Varsa radyolojik incelemeleriniz değerlendirilir. Gereken hastalarda sinir iletim çalışmaları yapılır. Ve cerrahi gerekip gerekmediğine karar verilir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı nasıl yapılır?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında yüksek teknolojik cihazlar kullanılır. Ameliyatı okal anestezi altında uygulayan cerrahlar, sinir dokusuna dokununca hastanın vereceği tepki dolayısı ile lokal anesteziyi güvenli bulmaktadırlar.

Doktor Karaeminoğulları ve özellikle Almanya’daki bazı cerrahlar özellikli bir genel anestezi kullanılarak bu ameliyatı gerçekleştirmektedirler. Böylece hasta, ameliyatın hiç bir döneminde ağrı duymamakta ve sinir dokusu anestezize edilmediğinden dokunulduğunda adele hareketi gözlemlenmekte ve güvenlikten de taviz verilmemiş olmaktadır.

Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı: Hazırlık ve Radyolojik Görüntüler

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (KEBFA) ameliyathanede, radyolojik ve endoskopik görünteleme cihazları kullanılarak uygulanır. Hasta yüzüstü pozisyonda özel bir masada ameliyat edilir. Önce radyolojik görüntüleme altında yandan bir iğne ile diske girilir. Indigo Carmin denilen bir boya ile disk boyanır ve sırasıyla obturator ve çalışma kanülü diske yerleştirilir.

Çalışma kanulünden kamera (Endoskop) ilerletilerek kamerada bulunan kanal içinden özel aletlerle ameliyat tamamlanır. Ameliyat süresi tipik bir vakada 45 dakikadır.

Kapalı bel fıtığı ameliyatı ne kadar sürer?

Tipik bir hastata ameliyat genellikle 45 dakika sürer. Ancak bazı fıtıkların çıkarılması güç olabileceğinden bu süre 1,5 saate kadar uzayabilir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında başarı oranı

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında hastaların %95 inde başarılı bir sonuç elde edilir.  Hastalarda ameliyat öncesi gelişmiş olabilen güç kaybının düzelmesi mümkün olabilmektedir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatının olası riskleri

Diğer tüm cerrahi tekniklerde olduğu gibi tam kapalı bel fıtığı ameliyatında da bazı komplikasyonlar görülebilir Bunları saymak gerekirse ;

 • Omurilik zarı yaralanması : Full endoskopik cerrahide açık cerrahiye oranla yaralanma çok küçük olduğundan genellikle ek bir cerrahi gerekmez
 • Sinir yaralanması : Yöntemden bağımsız olarak tüm bel fıtığı ameliyatlarında potansiyel olarak böyle bir risk vardır. Ancak özellikle deneyimli cerrahlarda son derece nadir görülür.
 • Fıtığın tekrarlaması : Bel fıtığı ameliyatları sonrası teknikten bağımsız olarak yaklaşık %10 oranında fıtığın tekrarlaması görülür. Tam kapalı teknik ile ameliyat edilen bir hasta tekrar aynı teknikle ameliyat olabilir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası süreç

Hasta ameliyattan sonra çok ağrı duymaz ve 2 saat sonra yürütülür. Aynı gün yada özellikle şehir dışından gelen hastalar ertesi gün taburcu edilir. Hastalar 2-4 gün içinde normal yaşantısına, 1-3 haftada işlerine dönerler. Üçüncü haftadan sonra yüzme gibi hafif sporlara başlayabilirler.

Bel Fıtığı MR Görüntüsü : Ameliyat Öncesi ve Sonrası (fıtık tamamen çıkarılmış)

Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile mikroskopik açık bel fıtığı ameliyatı arasındaki farklar nelerdir?

Halk arasında mikroskop ile yapılan ameliyat için de ‘’kapalı, yarı kapalı ‘’ gibi tanımlamalar kullanılsa da iki teknik birbirinden tamamen farklıdır. Mikroskopik teknik tam arkadan belin ortasından kesilerek yapılırken tam kapalı teknik ortadan değil belimizin yanından sadece kalem kalınlığında bir kesi ile yapılır.

Asıl önemli fark ise kesiden sonra ortaya çıkar. Mikroskop ile yapılan teknikte kas, kemik ve bağ dokusuna bir miktar hasar verilirken, tam kapalı teknikte vücutta var olan anatomik boşluklardan ilerlenerek fıtık çıkarılır. Bu dokulara hasar verilmez.

Tam kapalı ameliyat sonrası yapışıklık görülür mü ?

Diğer cerrahilerde ciddi bir sorun olan ameliyat sonrası oluşan yapışıklık, başarı ile uygulanmış cerrahilerde bile %15 oranında görülebilir. Hasta ameliyat sonrası erken dönemde son derece rahatken zamanla fıtık geliştiği dönemdeki ağrı yakınmaları yineler. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası yapışıklık lietratürde son derece nadir olup sadece birkaç vaka ile sınırlıdır.

Tekrarlayan fıtıklarda tam kapalı ameliyat tekniği uygulanabilir mi?

Daha önce klasik yada mikroskopik bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda fıtığın tekrarlaması durumunda oluşan iyileşme dokusu ve yapışıklıklar sebebiyle ikinci cerrahiyi aynı teknikle uygulamak zor olabilmektedir. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı farklı bir yolla yapıldığından önceki cerrahinin zorlukları ile karşılaşılmaz ve yeni bir fıtık kadar rahat uygulanabilir.

Kilolu hastalarda full endoskopik diskektomi uygulanabilir mi?

Aşırı kilolu hastalarda mikroskopik cerrahi zorluklar getirebilmekteyken, tam kapalı bel fıtığı ameliyatında kamera sistemi kullanıldığından kilo bir sorun yaratmamaktadır.

Hatta özellikle aşırı kilolu hastalarda tam kapalı yöntemin kullanılması avantajlıdır.

Her bel fıtığı tam kapalı yöntemle tedavi edilebilir mi ?

Bel fıtıklarının büyük bölümü tam kapalı yöntemle tedavi edilebilir. Fıtığın çok büyük olduğu ve kanalı tama yakın kapattığı Kauda Equina durumunda açık cerrahi daha iyi bir seçenektir. Yine bel fıtığına belde kayma eşlik ediyor ve vidalama gerekiyor ise açık cerrahi seçilir.

Bel fıtığı tedavisinde en güncel teknik nedir ?

Bel fıtığı ameliyatı ilk kez 1920’li yıllarda yapılmış daha sonra 1970’li yıllarda bugün de sıklıkla uygulanan mikroskopik bel fıtığı ameliyatı tanımlanmıştır. 1990’lı yılların sonunda ise bugün artık giderek yaygınlaşan full endoskopik ( tam kapalı ) bel fıtığı ameliyat tekniği tanımlanmıştır.

Patlamış fıtığın tedavi seçenekleri nelerdir ?

Patlamış fıtıkta disk içeriği diski çevreleyen kalın zarın yırtılmasıyla çıkmış ve omuriliğe ve sinirler baskı yapıyordur. Her patlamış fıtık cerrahi tedavi gerektirmez. Baskının miktarı, sinirde oluşmuş olan hasar ( güç kaybı yada uyuşma ) durumuna göre doktorunuz tedavi seçeneğini belirleyecektir.

Tedavi seçeneklerini genel olarak saymak gerekirse;

 • İlaç tedavisi,
 • Fizik tedavi
 • Girişimsel ağrı tedavileri ( Epidural enjeksiyon, DRG )
 • Cerrahi tedavi ( Açık Mikrocerrahi , Full endoskopik diskektomi )

Bel fıtığının ameliyatsız tedavisi var mı ?

Bel fıtıklarının büyük bölümü ameliyatsız tedavi edilebilir.  Özellikle ciddi fıtıklaşmanın olmadığı hastalarda ilaç tedavisi ve istirahat işe yarayabilir. Uzun süreli yatak istirahatı artık önerilmez çünkü faydası gösterilmemiştir.

Fizik tedavi seçeneği seçilmiş hastalarda işe yarar. Masaj, manuel terapi gibi yöntemler için iki kere düşünülmesi gerekir. Hekim kontrolünde olmayan yöntemlerde ciddi risk vardır. Cerrahi gerekmeyen ancak diğer ameliyatsız tedavilerin başarısız olduğu, ciddi ağrısı olan hastalarda epidural steroid uygulamaları gibi girişimsel ağrı tedavileri ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Cerrahi gereken hastanın ameliyatsız tedavisi ise kalıcı hasar ile sonuçlanabilecek ciddi sorunlar yaratabilir.

Ankara tam kapalı bel fıtğı ameliyatı sonrası fıtık tekrar eder mi?

Bel fıtığı tüm cerrahi tedaviler sonrası tekrar edebilen bir problemdir. Yapılan çalışmalarda özellikle ilk 3 ayda tekrarlama riski %10 civarındadır. Bunların bir bölümü ameliyatsız tedavi edilebilirken , diğer bir bölümünde ise cerrahi gerekebilmektedir.

Bel fıtığında neden bacak ağrısı olur ?

Diski çevreleyen kalın zarın yırtılması ile disk içeriğinin dışarı çıkması ( diş macunun sıkılması ile macunun dışarı çıkmasına benzer ) bel fıtığıdır. Dışarı çıkan içerik bacağa giden sinirlere baskı uyguladığından bacak ağrısı belirgin olur hatta baskı çok ise bacak siniri çalışmaz ve felç tablosu oluşabilir..

Her bel ağrısı bel fıtığı habercisi midir ?

Bel ağrısı her zaman bel fıtığı habercisi olmayabilir. Bel ağrılarının çoğu kas ağrısıdır ve zorlama ile olur, kendiliğinden geçer. Disklerin yaşlanması da bel ağrısına sebep olur ancak disk fıtıklaşmamış olabilir. Bel fıtığında tipik tabloda bel ağrısı olur daha sonra fıtık patlayınca bel ağrısı geçer ancak ciddi bacak ağrısı oluşur.

Bel fıtığı başlangıcı ne demektir ?

Disk bozulmuş ancak diski kaplayan zar henüz tam yırtılmamış ve disk içeriği taşmamıştır. Zar sadece kabarmış ve bu kabarıklık sinir dokusuna dokunuyordur. Bu durum cerrahi gerektirmez.

Endoskopik diskektomi bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Diski saran zarın yırtılması ile bel fıtığı oluştuğundan,  ameliyat sonrası ağrınız ortadan kalksa da aslında disk yapınız bozulmuş demektir. Bel sağlığınıza ömür boyu dikkat etmeniz gerekir. Bel fıtığınız aynı seviyeden yada farklı seviyeden tekrar edebilir. Genel olarak dikkat edilmesi gerekenleri sayacak olursak ;

 • Uzun oturmalardan kaçınılmalı,
 • Ani eğilmelerden kaçınmalı,
 • Ağır kaldırmaktan kaçınmalı,
 • Beli döndürme hareketlerinden uzak durmalı,
 • Bele aşırı yüklenmemeli,
 • Kilo almamalı,
 • Düzenli egzersiz yapmalı, ( 3. haftadan sonra doktor tavsiyesi ile )
 • Sigaradan uzak durmalı,

Full endoskopik ameliyat sonrası fizik tedavi gerekir mi ?

Özellikle mikroskopik cerrahi sırasında adaleler bir miktar hasarlandığından ameliyat sonrası sürece fizik tedavi eklenmesinde yarar vardır. Fizik tedavi sırasında ömür boyu bel adelelerinizi güçlü tutacak basit birkaç egzersizi hayatınıza sokmanız konusunda doktorunuz önerilerde bulunacaktır.

Kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası cinsel yaşam

Bel ağrısı ve bel fıtığı hastalarında cinsel isteksizlik sık görülen bir problemdir ve ameliyat sonrası düzelir.  Mikroskopik cerrahide kas dokusu, kemik ve bağ dokusu bir miktar hasarlandığından, doktorunuz cinsel yaşamı 4-6 hafta kısıtlayabilir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası yara çok küçük olduğundan ve kas hasarı olmadığından genellikle hızlı iyileşme gerçekleşir  ve doktorunuz 2 hafta içinde cinsel yaşamınıza dönmenize izin verir.

Tam kapalı ameliyat sonrası bacak ağrılarım ne zaman geçer ?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrı anesteziden uyanınca geçmiş olur. Sadece ameliyat yerinizde ağrı kesicilere hemen yanıt veren hafif bir ağrı olabilir. 3-5 günün sonunda her hangi bir ağrınızın kalmaması beklenir.

Ciddi bası olan hastalarda dönem dönem elektrik çarpar gibi bir ağrı olur, sinir iyileşmesi sırasında olağan bir bulgudur. Ciddi olması durumunda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında anestezi nasıl olmalı ?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatının en önemli özelliklerinden bir tanesi son derece küçük bir kesiden yapılmasıdır. Lokal anestezi ile yapılabilir ve özellikle uzak doğu ülkelerinde bu teknik tamamen lokal anestezi ile uygulanır.

Bense vrupadaki önde gelen bir çok cerrah gibi özellikli bir genel anestezi kullanarak bu ameliyatı gerçekleştiriyorum. Kullanılan genel anestezi yüzeyel olduğundan güvenlikten taviz verilmemiş olmakta ve hasta da lokal anestezinin aksine hiç ağrı duymamaktadır.

Bel fıtığı ameliyatında en iyi teknik hangisidir ?

Bel fıtığı cerrahisinde teknikten bağımsız olarak ağrı gidermede başarı oranları %95’in üstündedir. Diğer tüm cerrahilerde olduğu gibi bel fıtığı ameliyatında da hedef normal dokuya zarar vermeden ameliyatın gerçekleştirilmesidir.

Böylece iyileşme ve normal yaşantıya dönüş hızlı olabilecektir. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, bel fıtığı tedavisinde, doku hasarının azaltıldığı cerrahi tekniktir.

196 YORUMLAR

 1. Ameliyat sonrası iyilesme süreci nedir olası komplikasyon var midir?yıllardır kaçıyorum bu ameliyattan karar verdim olmaya ayagimdaki baski ve uyusmalar artti ve sag kolumdada basladi bu durumun etkisi varmidir koluma peki? Sizlere nasil ulaşabilirim geri dönüs yaparsaniz memnuniyet duyarim.

 2. Merhaba eşimde bel fıtığı var ve fıtığın taştığını söyledi gittiğimiz doktorlar , internette ararştırırken perkütan hidrodiskektomi yöntemi uyguladığınızı gördüm , Diyarbakır’dan gelicez yardımcı olabilir misiniz Bilgi alacaktım

 3. Hocam kapalı yöntem ameliyat oldum ve agrılarımın devam etmesi sonucu iki ay sonra tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım fakat kalça ve bacak agrılarım geçmedi sebebi ne olabilir doktorum sinirlerin çok hasar görmesi nedeniyle olduğunu zaman ile geçeceğini belirtti ama agrılar ameliyat öncesi ile aynı ne yapmalıyım
  Şimdiden teşekkür ediyorum

   • LOMBER MR İNCELEMESİNDE ;
    Lomber aks düzlemiştir.
    Posterior vertebral hat düzgün ve kesintisiz olarak izlenmektedir. Vertebraların korpus yükseklikleri ve sinyal intensiteleri normaldir. Spinal kanal normal form ve genişliktedir. İntra spinal kitle lezyonu izlenmedi.
    L4-L5 intervertebral disk mesafesinde nonkompresif diffüz anüler bulging izlendi.
    L5-S1 intervertebral disk mesafesinde anüler fissürün eşlik ettiği minimal santral ağırlıklı geniş tabanlı disk protrüzyonu izlendi. Anterior epidural mesafede hafif basılanma mevcuttur.
    Diğer intervertebral disklerin yükseklikleri ve sinyal intensiteleri normaldir. Disk posterior konturları normal olup, dural kese ve nöral elemanlara bası saptanmadı. Ventral epidural yağlı doku ve nöral foramenler açıktır.
    Konus medüllaris normal düzeyde ve sinyal intensitesi doğaldır.
    Paravertebral yumuşak dokulara ait patoloji saptanmadı.

    Saygılarımla,

    • Merhaba mr raporu ile ameliyata karar vermek mümkün değildir ancak göndermiş olduğunuz rapora göre fıtıgınız cerrahi seviyede gözükmüyor detaylı bilgi için 03122856646 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz geçmiş olsun.

  • Merhaba mr görüntüleri ve klinik muayene ile ameliyat kararı vermek gerekir dilerseniz 03122856646 numara ile iletişime geçip randevu planlayabilirsiniz geçmiş olsun.

 4. Hocam merhaba kızım 19 yaşında ve hiç izel ihtiyacını karşılayabilecek hiç bir şeyi yapamıyor gün geçtikçe hastalığı ilerliyor giturmedigim yer yok adana balcaliya 2bucuk yıl getirip götürdüm teşhis koyamadilar tüm tahliler temiz çıkıyor İstanbul’da beyin ne EMG çektirdin sonuç temiz bununla ilgili görüşme imkanimizvarmi

  • Halk arasında lazer tedavisi diye de anılıyor olabilir. Ancak bu tedavinin tam ismi endoskopik bel fıtığı ameliyatıdır. 03122856646 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz geçmiş olsun.

   • Merhaba Hocam
    Ben emekli hemşireyim.
    Ayağımda şiddetli ağrı ve uyuşma var.
    Çekilen Mr raporumda;
    Lomber lordoz tabiidir. Lomber vertebra korpus yükseklikleri, kortikomeduller sinyal intensiteleri tabiidir. L3-S1 düzeyin de intervertebral disklerde dejeneratif sinyal kaybı izlenmektedir. Diğer düzeylerde intervertebral disklerin T2W sinyal intensiteleri ve yükseklikleri tabiidir. L4-5 düzeyinde diffüz annüler bulging izlenmektedir. Bu düzeyde faset eklem ve flaval ligaman hipertrofisine sekonder spinal kanal posterolateralden belirgin daralmıştır. Spinal kanal AP çapı 9 mm ölçülmüştür. L5-S1 düzeyinde diffüz sağ ağırlıklı annüler bulging izlenmektedir. Konus medullaris normal lokalizasyon ve formdadır. Kauda equina lif seyir ve intensiteleri doğaldır. Paravertebral yumuşak dokularda patoloji saptanmamıştır.
    2 AY Proloterapi tedavisi gördüm. Hiç bir farklılık görmedim.
    64 yaşındayım.
    Yürümekte ve ayakta durmakra zorluk yaşıyorum.
    Önerilerinizi bekliyorum
    Şimdiden çok teşekkür ederim hocam.

    • Merhaba;
     Mr cd nizi bize ulaştırırsanız size yardımcı olabiliriz, 03122856646 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun.

  • Bulgular ;
   Lomber lordoz korunmuştur.
   Vertebra kortus yükseklikleri ve dizilimleri doğaldır.
   L5 vertabrada anteriora doğru hafif spondilolistez izlenmektedir.
   L4-5 intervertabral diskinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı izlenmektedir.
   L2-3 intervertabral diski düzeyinde heri iki nöral forameni kaudalden daraltan tekal keseye indentasyon gösteren anüler fissürün eşlik ettiği periferal disk kabarıklıkları izlenmektedir.
   L4-5 intervertebral diski düzeyinde her iki nöral forameni solda belirgin kaudalden daraltan, tekal keseye indentasyon gösteren perifaral disk kabarıklıkları ,santral sol paramedian disk protrüzyonu izlenmektedir, sol paramedian düzlemden inferiora doğru migrasyonu izlenen süperiordaki disk ile bağlantısı ayırt edilemeyen , IVGad enjeksiyonu sonrasında periferal kontrast tutulumunun izlendiği 7×7, 5mm boyutlarında sekestre disk ile uyumlu nodüler görünüm izlenmektedir. Ayrıca bu düzeyde tekal kese sağ anterolateralinde posterior epidural alanda paraspinal kas planları arasında granülasyon dokusu ile uyumlu kontrastlanmalar kaydedilmiştir.
   L5- S1 intervertabral diski düzeyinde sağ nöral forameni kaudalden daraltan tekal keseye indentasyon gösteren periferal disk kabarıklıkları, santral-sağ paramedian anüler fissürün eşlik ettiği ekstrüde disk herniyasyonu izlenmektedir. Spinal kanal içerisinde sağ S1 sinir kökü ile yakın komşuluk ve taması dikkat çekmektedir.
   İnceleme alanına giren spinal kord ve konus medullarıs intensitesi homojendir.
   Spinal kord L1 düzeyinde sonlanmaktadır.
   Paraspinal yumuşak dokular doğaldır.
   Hocam bilgi verirseniz sevinirm….ağrılarım çok fazla

   • Merhaba;
    size yardımcı olabilmemiz için Mr görüntüleriniz gerekmektedir. Adres bilgisi için bizimle 03122856646 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 5. Merhabalar hocam yaklaşık 1 hafta önce bel ağrısı şikayeti ile hastaneye gittim o zaman bel ağrısı ve sağ tarafa eğilememe şikayetim vardı mr çekildi belde 5 tane fıtık tespit edildi 4 ü önemsiz ama biri L5 S1 deki fıtık sinire baskı yapıyor dendi yaşım 30 doktorum yaşın çok genç ameliyata gerek yok drdi mr çekildikten sonra doktorum yazdığı ilaçları kullandım 3 gün sonra sol bacak ağrısı,çekme ve sol ayağın serçe parmağı ve sol tarafından topuğa uyuşma oldu ve hala geçmedi şimdi üstüne bastığımda baldırında hafif bir ağrı bacakta çekme ve ayak serçe parmak sol tarafında topuğa uyuşma var doktorum fizik tedavi yazdı. Fizik tedavi ile bu uyuşukluk gidermi yoksa ameliyat olmam gerekirmi.

  • Öncelikle çok geçmiş olsun. MR cd nizi kargo ile iletişim sayfamızda bulunan adrese gönderirseniz size detaylı bilgi verebilirim. Bu arada beni 03122856646 nolu telefondan arayabilirsiniz.

   • Hocam Merhaba ben 25 yaşındayım yaklaşık bir aydır belimde başlangıç ameliyat gerekmeyen fıtık oluşmuş ilaç tedavisi israhat gürüyorum fazla etkisi yok çalışamıyor ağrılarım çok var ne yapmam lazım bu yöntem banada ugunmu

    • Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ameliyat gereken hastalarda uygulanır. Sanırım siz bu sınırda değilsiniz. Ameliyatsız yöntemler denenmelidir.

     • Merhaba;
      Hayır, Bel fıtığı derinlerde oluşan birşeydir. Ele gelmesi mümkün degildir.

 6. Lomber lordoz düzleşmiştir vertebraların korpus yükseklikleri kortikal ve medüller sinyal kayıyıtları normaldir L4-L5 disk sinyal intensitesi dejenerasyona sekonder azalmış olup sol nöral forameni daraltan sol ağırlıklı diffüz bulging mevcuttur L5-S1 disk sinyal intensitesi dejerasyona sekonder azalmış olup annulus fibrozis yırtığının eşlik ettiği minimal diffüz bulging mevcuttur diğer intervertebral disklerin sinyal kayitlari homejen olup herniasyon saptanmamıştir spinal kanal normal genişliktedir konus medullaris normal düzeyde sonlanmakta olup kauda liflerine ait patolojik sinyal mevcut değildir psoas adeleleri doğal olup paravertebral alanlarda patalojik sinyal kaydi saptanmamıştır bu rapora göre bir cerrahi müdahale gereklimidir hocam

 7. T1agirlikli sagital 3mm
  T2agirlikli 3mm
  T2agirlikli 3mm
  Açıklığı sola bakan skolyoz izlenmiştir lomber lordoz duzlesmistir l5-s1 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder t1ve t2a da hipointens sinyal değişikliği izlendi .Lomber vertebra end platolarda yer yer modic tıp 2dejeneratif değişiklikler izlenmistir.L5 ,S5 vertebralar karşılıklı end platolarinda modic tip1 dejeneratif sinyal değişiklikleri izlenmistir.L4 ,5 intervertebral diskinde minimal diffüz bulging izlenmiş olup anteriorepidural yağlı planları oblitere Etmektedir.noral foromenler açıktır.L5_S1 intervertebral diskinde geniş tabanlı sağ parasantral foraminal belirgin protruzyon izlenmiş olup sağ S1 dorsal sinir köküne belirgen baskı olusturmaktadir.bu seviyede spinal kanal AP çapı daralmış olup 9mm ölçülmüştür ayrıca sağ noral foramen ileri düzeyde daralmıştır diğer disk mesafeleri ve disk sinyalleri tabi olarak değerlendirilmiştir .Roporum bu hocam ameliyat denindi his kaybim yok uyuşma ve sağ bacakta ağrı var ne yapmalıyım

  • Merhabalar , Probleminiz dar kanal gibi duruyor. Kapali bel fitigi ameliyatına uygun olmayabilir. Mr cd nizi kargolarsınız bakıp bilgi veririm

 8. Lomber lordoz artmıştır. Tüm vertebra korpus yükseklikleri sabittir. L1 vertebra korpusunda hemangioma mevcuttur.L1-2 düzeyinde annüler bulging izlendi.L2-3 düzeyinde anüler bulging izlendi.L3-4 düzeyinde santral posterior protrüzyon mevcuttur.Anterior epidural yağlı plan obliteredir.Tekal kese basılıdır. L5-S1 düzeyinde santral posterior protrüzyon mevcuttur.Anterior epidural yağlı plan obliteredir.Tekal kese basılıdır .Konus medullaris L1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır .Filum terminale serbesttir .İntra ve ekstradural kanal içi kitle tespit edilmedi.
  HOCAM LAZER OLUR MU

 9. Merhaba hocam babamın bel ağrısı şikayeti vardı.mr çekildi.Bu sonuçlara göre KEBFA olabilir mi.Platin takılması gerekir mi?
  Mr sonuçları şöyle;lomber lordoz düzleşmiştir.
  Lomber İVD’lerde dejenerasyonu sekonder sinyal kaybı mevcuttur.
  Vertebra korpus köşelerinde osteofitik değişikler saptanmıştır.
  L3-L4 İVD düzeyinde posterior santral-bilateral parasantral disk protrüzyonu izlenmiştir.Bu düzeyde disk patolojisi ve ligamentum flavum hipertrofisie sekonder spinal kanal belirdin daralmıştır.
  L4-L5 İVD düzeyinde anüler fissürün eşlik ettiği minimal sol artiküler disk protrüzyonu izlenmiştir
  Konuş medüllaris normal seviyede sonlanmakta olup intensitesi ve genişliği normaldir.

 10. L3-4 minimal anüler bulging
  K4-5 bulging sekonderher ikinöral foramen kaudalde kısmen obliteredir
  Dejenere L5-S1 intervertebral diskte minimal anüler bulging
  Nöral foramen genişlikleri tabii
  Lomber fizyolojik lordoz izlenmektedir.
  Hocam ameliyat gerekir mi?
  Şuan ne aşamadayım?
  Ayak parmaklarında agrım var bununla mıbağlantılı? Tesekkür ederim

 11. Lomber lordoz duzlesmistir lomber vertebralarin korpus yüksekliği ve modüller kemik sinyali intensitesi normaldir L4-5 ve L5 S1 duzeyinde disk sinyal intensitesi dejenerasyona bağlı azalmistir L4-5 düzeyinde annulus fibrozis rupturunun eşlik ettiği santral disk protruzyonu izlendi her iki noralforamen hafif daralmıştır anterior subaraknoid mesafede hafif daralma mevcut L5 S1 duzeyinde sol santrolateral inferiora dogru migrate ekstrude-skestre disk hernisi izlendi sol lateral reses oblitetedir spinal stenoz mevcuttur her iki norsk foramende hafif daralma izlenmektedir spinal kord T12 L1 vertebra seviyesinde sonlanmaktadir parasini yumuşak dokularda patoloji izlenmedi eşim uzun zaman dir bel fıtığı ağrısı çekmekte ve bacağına vurduğu icin yürümeyi bırakın yatakta bile kıvranmakta ameliyat önerdiler ama tereddüte kaldim ameliyat olup rahatlayan ve olup rahatlamayan hastalar var bilgi verirseniz sevinirim

  • Merhaba; Mr raporunuza göre migrasyon gösteren fıtığınız var. MR görüntülerini görmeden yorum yapmak doğru olmaz geçmiş olsun.

 12. Sayın Hocam
  Durumum acildir ağrılarım çok ,sağ bacak his kaybı çok yüksek
  MR raporum yeni tarihli aşağıdadır.
  22 sene önce vidasız ameliyat oldum.Şu anda tekrar vidasız acil sadece patlayan fıtığı ameliyat diyorlar.Sizin bu rapora göre yorumunuz ne olur
  Saygılarımla
  Suat Yeni
  Lomber lordoz düzleşmiştir
  Tüm düzeylerde vertebra korpus yükseklikleri ve dizilimleri normaldir
  L 4-5 seviyesinde hidrasyon kaybı,geniş tabanlı posterior prutrüzyon ve sağ paramedian kaudale migrasyon gösteren büyük hacimli ekstrüde disk hemiasyonu mevcuttur.Sağ lateral reces içerisinde L 5 rootuna belirgin bası izlenmiştir.Bilateral geçirilmiş operasyona sekonder laminektomi defekti izlenmiştir.
  L5-S1 diskinde posterior protrüzyon ,Tekal keseye temas izlenmiştir.Geçirilmiş operasyona sekonder laminektomi defektleri saptanmıştır.
  Diğer lomber seviyelerde intervertebral disklerin arka konturlarında anlamlı taşma saptanmamıştır.Nöral foramen genişlikleri normaldir.
  Spinal kanal AP çapı normal olarak değerlendirilmiştir.
  Konus medullaris L 1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır.Filum terminale serbesttir.
  Intra ve ekstradural kitle lezyon tespit edilmedi.
  Paraspinal yumuşak dokular normaldir.

 13. Hocam merhaba gece ağrılarım çok şiddetli oluyor sizce ameliyat gereklimi.
  Lomber lordoz düzdür.
  End-platolarda dejeneratif schmorl nodülleri mevcuttur.
  En büyüğü L3 vertebra korpusunda 8 mm. olmak üzere multipl
  hemanjiomlar izlenmektedir.
  L4-5 ve L5-S1 disklerinde dejenerasyona bağlı ılımlı sinyal kayıpları
  mevcuttur.
  L1-2 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L2-3 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L3-4 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L4-5 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L5-S1 düzeyinde çevresel bulginge eşlik eden santral geniş tabanlı
  disk protrüzyonu izlenmektedir. Ancak santral kanal genişliği
  olağandır.
  Lomber vertebra korpuslarının yükseklikleri normaldir.
  Spinal kanal içeriği normal olup kitle lezyonu saptanmamıştır.
  Konus medullaris seviyesi ve sinyal özellikleri normaldir.
  Paravertebral yumuşak dokular normaldir.

  • Merhaba geçmiş olsun Bu MR raporunda daha çok dejenerasyon bulguları var. Blirgin bir fıtık yok gibi duruyor. Ameliyat gerekmez

 14. Lomber lordoz düzdür.
  End-platolarda dejeneratif schmorl nodülleri mevcuttur.
  En büyüğü L3 vertebra korpusunda 8 mm. olmak üzere multipl
  hemanjiomlar izlenmektedir.
  L4-5 ve L5-S1 disklerinde dejenerasyona bağlı ılımlı sinyal kayıpları
  mevcuttur.
  L1-2 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L2-3 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L3-4 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L4-5 seviyesinde disk patolojisi saptanmamıştır. Spinal kanal ön-arka
  çapı normaldir. Her iki nöral foramen açık görünümdedir.
  L5-S1 düzeyinde çevresel bulginge eşlik eden santral geniş tabanlı
  disk protrüzyonu izlenmektedir. Ancak santral kanal genişliği
  olağandır.
  Lomber vertebra korpuslarının yükseklikleri normaldir.
  Spinal kanal içeriği normal olup kitle lezyonu saptanmamıştır.
  Konus medullaris seviyesi ve sinyal özellikleri normaldir.
  Paravertebral yumuşak dokular normaldir.
  Hocam merhaba gece ağrılarım çok fazla ameliyat gerekli mi.

 15. İyi akşamlar Hocam,
  Annem 80 yaşında 2 dizinde protez var, ilk protezi olurken sol bacakta uyuşma vardı, şimdi sağ bacakta başladı, his kaybı var, son 1 aydır idrar yaparken çok yanması var, sistit tedavisi gördü, fayda görmedi..Yürüteçle yürüyebiliyor çok ağrısı var, yardım olmadan hiçbir şey yapsmıyor son 4 gündür devamlı yatıyor. EM AR şu an elimizde yok ama en son gördüğü beyin cerrahı 5 tane fıtığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.. Yaşından ve durumlardan hangi ameliyatı önerirsiniz? Teşekkürler

 16. MR Raporum

  Lomber lordoz korunmuştur.
  Vertebra korpus Yükseklikleri ve dizilimleri doğaldır. Kemik iliği sinyali homojen
  izlenmektedir.

  Disk yükseklikleri ve sinyal intensiteleri normaldir
  L5-5I düzeyinde sağ parasantral disk protrilzyonu İzlenmiş, tekal kese sağ yarıdan basılanmış, sağ lateral reses daralmıştır. Sağda SI sinire bası mevcuttur.
  L4-5 düzeyinde minimal bulging izlenmiştlr.
  İnceleme alanına giren spinal kord ve konus medullaris intensitesi homojendir.

  Spinal kord LI düzeyinde sonlanmaktadır.

  Paraspinal yumuşak dokular doğaldır.

  Ameliyat dediler ama ameliyatsız çözülür mü hocam?

  • Merhaba;
   Göndermiş olduğunuz bilgilere göre fıtığınız ameliyatlık seviyede gibi ancak doğru kararı verebilmek için mr cd nizi görmem gerekir.
   geçmiş olsun.

 17. Merhaba hocam benim de belfitigim var doktora gittim mr çektirdim fıtığın fatlamis dedi doktor hareket yaptırdı şimdilik güç kaybı yok ameliyat a gerek yok dedi fakat sabah kalkınca çok ağrım oluyor ağrı kesince içince içince ağrılarım kesiliyor ağrı kesici almasam ağrılarım azalmiyor süreklimi ağrı kesici almam gerek ameliyatsız düzelebilirmiyim

 18. Merhaba hocam, 8 aydır bel fıtığı şikayetim var. Mr çektirdim. Fıtığımın patladığını söyledi doktor. Hareket yaptırdı sağ bacağımda herhangi bir hareketimde uyuşma ve zorlama olmadığını söyledi ilaç verdi, ilaçlar iyi geldi fakat sabahları inanılmaz ağrılarım oluyor ağrı kesici alınca ağrılarım azalıyor. Bu şekilde ameliyat olmam gerekiyor.

  • Merhaba;
   Ağrılarınız ilaca cevap veriyorsa ameliyat acil değildir. ilaca cevap alamadığınızda doktora başvurup Mr çektirmeniz gerekir. Geçmiş olsun.

 19. İyi geceler Hocam.Eşim 04.03.2020 tarihinde microcerrahi yöntemi ile bel fıtığı ameliyatı oldu.Kalçalarının ağrıdığını ifade ediyor.Bu durum normalmidir ağrıları kaç günde geçer.Vereceğiniz bilgiden dolayı şimdide çok teşekkür ederim.

 20. Merhaba Hocam,
  Vertebra korpus yükseklikleri ve vertebra korpus sinyalleri doğaldır.
  L5-S1 düzeyinde intervertebral diskte posterior kesimde yükseklik kaybı dikkati çekmektedir. Ayrıca bu düzeyde disk sinyali dejenerasyona sekonder azalmıştır. Diğer intervertebral disk aralıkları ve intervertebral disk sinyalleri doğaldır.
  L5-S1 intervertebral diskinde posterior santral-sol subartiküler protrüzyon dikkati çekmektedir. Anterior epidural mesafe oblitere görünümdedir. Tekal kese sol anterior kesimden hafif basılanmıştır. Solda lateral reses lokalizasyonunda diskopatiye sekonder S1 sinir kökünde basılanma bulgusu dikkati çekmektedir. Bilateral nöral foramenler açık olarak izlenmektedir.
  Diğer intervertebral disk konfigürasyonları doğal olup, tekal keseye bası saptanmamıştır. Nöral foramenler bilateral açıktır.
  Tekal kese ve kauda liflerinde belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.

  Sol kalça ve sol ayak bileğime kadar inen ağrılarımın başlamasından 20 gün sonra Fizik Tedavi aldım ve 21 gün sürdü. Yaklaşık 2,5 Ay önce bitti. Ancak hala yaslanarak oturamıyorum. Araba kullanamıyorum. Ve sabahları ağrım fazla oluyor. Yürüyünce ağrım azalıyor.

  Nasıl bir tedaviye yönelmeliyim?

  Teşekkür ederim.

  Nasıl bir tedavi önerirsiniz?

  • Merhaba;
   Mr görüntülerinizi görmeden yorum yapmak doğru olmaz ancak bahsedilen tablo ameliyatlık seviyede olan fıtığınızın olduğunu gösteriyor.
   Geçmiş olsun.

 21. L4-5 intervertebral diskinde dejenasyona sekonder sinyal kahbı izlenmiştir
  L4-5 düzeyinde santral annüşer fissürün eşlik ettigi diffüz. Taşma zemininde minimal santral protrüzyon izlendi tekal kase basılıdır nöral foremenlar hafif daralmiştır kökler serbestir
  Sizce ameliyatlıkmı hocam cevap verirseniz sevinirim

  • Merhaba;
   Vermiş olduğunuz bilgilere göre fıtığınız başlangıç seviyesinde görünüyor. Cerrahi endikasyon gerektirmez.

 22. Hocam merhaba,
  Ben Amasya’dan eşim için arıyorum. Eşimde bel fıtığı var be en son 27 şubatta bir MR çektirdik. Son olarak Drx cihazına girdi, biraz rahatladı ama sol bacağındaki ağrılar küsmüş devam ediyor. MR isteyen doktorla henüz görüşemedik. Kapalı ameliyat düşünmekteyiz. MR görüntüsünü ve raporu şuan elimizde, bir mail adresiniz varsa iletmeniz mümkün mü? Vereceğiniz cevaba göre gerekirse randevu alıp size gelebiliriz diye düşünüyorum, salgılarımla.

 23. Mrb mr raporum lomber lordoz minimal artmıştır vertebra korpus yükseklikleri ve medüler sinyal inten siteleri doğaldır L2 vertebra milimetrik hemanjiom s2 vertebra t1w ve t2w sekansında 3mm çapında hipointens nodüler oluşum dikkati çekmektedir (sklerotik odak) intervertebral disklerin t2 sinyal intensitesi tabidir L4 L5 diskinde minimal sinyal kaybı izlemekte olup aynı seviyede sağda daha belirgin bi lateral L5 kök basısına yol açan anüler yırtığın eşlik ettiği santral sağ paramedian protrüzyon izlenmekte olup spinal kanalın transvers çapında ligamantum flavum hipertrofisini sekonder kısmi daralma izlenmektedir L5 s1 seviyesinde minimal santral protrüzyon izlenmekte olup bası saptanmamıştır ligamantum flavumlarda hipertrofi izlenmektedir hocam ağrım fazla yok ama ayağımda yanma uyuşma var ayakta kalınca artıyor Dr Kas gevşetici ağrı kesici verdi cok faydası yok ne yapabilirim şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba;
   L4-5 de bir fıtığınız var gibi görünüyor ancak sağlıklı bilgi verebilmek için MR görüntülerinizi görmem gerekir. Geçmiş olsun.

 24. Hocam merhaba;8 aydır belim ağrıyordu son 1 aydır. sağ ayağımda çok şiddetli ağrı var. önce iğne verdiler geçmedi şimdi (2 haftadır) yeşil reçeteli ilaç ile hafifledi. Ama yine de oturunca veya ayakta iken çok ağrım oluyor.1 aydır yatıyorum. artık normale dönmek istiyorum. kapalı ameliyat olmalımıyım. mr raporu şöyle
  Lomber aks bozulmuştur.
  L4 vertebrada grade I posterolistezis izlenmiştir.
  L5 vertebra sakralize görünümdedir.
  Lomber vertebra korpus köşelerinde minimal osteodejeneratif sivrileşmeler dikkati çekmiştir.
  Lomber intervertebral disk aralıkları doğaldır.
  L4-L5 disk aralığına komşu kemik yapılarda tip II dejenerasyn izlenmiştir.
  L3-L4 diskinde diffüz anüler taşma izlenmiştir. Anterior epidural yağlı mesafesi obliteredir. Her iki nöral foramen daralmıştır. Sağda daha belirgin olmak üzere her iki tarafta sinir köküne bası izlenmiştir. Tekal kese anteirordan indente olup bu düzeyde diskopati ve ligamantum flavum hipertrofisine sekonder daralmış spinal kanal görünümü izlenmiştir.
  L4-L5 diskinde santralde protrüzyonun eşlik ettiği diffüz anüler taşma izlenmiştir. Anterior epidural yağlı mesafesi obliteredir. Her iki nöral foramen daralmıştır. Her iki tarafta sinir köküne bası izlenmiştir. Tekal kese anteriordan basılanmış olup bu düzeyde dar spinal kanal görünümü izlenmiştir.
  Kord ve korda ait elemanlarda belirgin patolojik sinyal intensite değişikliği izlenmemiştir.

 25. Teşekkür ederim hocam Dr orta dereceli fıtık var dedi fizik tedavi fayda etmezse tam kapalı ameliyat önerdi 20 gündür yatıyorum 3 ayda geçer fıtık taze dedi uyuşmam geçti ama bel baldır ağrısı ve kalça içi acıma başladı fizik tedaviye gitmedim virüsten dolayı 3 ay yatmak uzun değilmi hocam hareketlerim kısıtlı teşekkürler şimdiden

  • Merhaba Ankara dışında yaşıyorsanız mr cd nizi kargo ile gönderebilirsiniz bu şekilde değerlendirmek daha sağlıklı olur geçmiş olsun.

 26. Merhaba hocam,

  Ben yurt disinda kaliyorum. Kasim 2019’da MR ile bel fitigi belirlendi. Alttaki yazida MR sonuclarini size anlayabileceginiz sekilde tercüme etmeye calistim.

  Sonuç su:
  Düsük lomber disk, şişkin(lik) ve faset hipertrofisi.
  L4-L5 üzerinde, sağ L5 kökü ve dural…?’e baskı veren mediolateral disk ekstrüzyonu. Kauda kökleri burada sabitlenir. Mediolateral anülüs yırtığı ve disk çıkıntısı L5-S1 sol.

  Sonuç:
  Mediolateral Disk Ekstrüzyonu L4-L5 Sağ.

  Bu MR kasim 2019’da çekildi. O zamanlar sag tarafimda agrilarim vardi. Subat 2020’den itibaren sag taraf agrilarim azaldi. Sag taraf azalirken, sol tarafimda dayanilmaz agrilar basladi. Belimden baslayan ve bütün sol tarafimi saran bu agri, sol ayak bilegime kadar ulasiyor ve günlük agriyor. Sol bacagimda ve ayagimda sizlama ve uyusma oluyor. Bazen yerimden oynayamadigim zamanlar olabiliyor. Agri kesicilerle idare etmeye calisiyorum ama bu durum beni artik çok huzursuz ediyor.

  Doktorlar ameliyati seçenek olarak sunuyorlar ama pekte önermiyorlar. Onun disinda yapacak pek bisey kalmiyor. Fizik tedaviye gittim, hareketler yaptim ama fayda etmiyor. Artik ne yapacagimi sasirmis durumdayim ve bu agrilara çözüm bulmak istiyorum. Uyguladiginiz kapali ameliyat ilgimi çekti ve sizden duymak istiyorum ameliyatlik bir durum varmi diye. Daha fazla bilgi gerekirse verebilirim.

  Simdiden tesekkürler.

 27. Sayın Oğuz bey,Sitenizle ilk defa tanışıyorum.İlginize teşekkür ederim.Allah nazardan korusun.Sayın Doktorum 1 hafta önce sol bacağımda sabah kalkınca ağrı vardı.Devam etti.Kalça kemiği ortasında ve aşağı doğru ağrı vardı. Fakat ara ara periyotlar halinde geliyordu.2-3 saat ağrı giidyordu.sonra tekrar geliyordu.Uyuşma yok.ayakta parmakta hiçbir sorun yok.Doktor muayenesinde sol bacakta 1 cm incelme var dedi.%20 güç kaybı dedi.Ayaklarımı öne arkaya gayet rahat eğzersiz yapabiliyorum.Radyolog öğrencim corona dolayısıyla hastanelere gitmememi voltaren hap ve merhemini kullanmamı yine ağrılar devam ederse hastaneye gitmemi söyledi.Merhem sürdüm.5-6 saat sonra diz altında baldırda ağrı yoğunlaştı.-Merhemden olduğunu bilmiyorum.-7.gün ağrı herzamankinden çok olunca özel hastaneye gittim.mr çekindim.dr.fıtık patlamış sinire batmış.hemen ameliyat dedi.cd verildi.rapor verilmedi.voltaren hapı içtim 1 saat içinde bacağımdaki ağrılar gitti. Benim için ne önerirsiniz.Yaş 63 Fizik tedavi ile düzelebilirmiyim ?Yoksa ameliyat mı.Görüntü gerekirse gönderebilirim. Şimdiden teşekkür ederim,efendim.

  • Merhaba mr cd nizi bize gönderirseniz daha sağlıklı olur ayrıntılı bilgi için bize 03122856646 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz geçmiş olsun.

 28. Merhaba efendim ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.Daha sağlıklı olması için isteğiniz Mr. görüntüsünü Wetransfer yoluyla 3 gün önce gönderdim.Zannedersem daha indirmediniz.İnceler durum hakkında yorumunuza göre hareket edeceğim.Teşekkür ederim.

 29. Sayın Doktorum,
  Daha önce Wetransfer yoluyla Mr görüntülerini göndermiştim.Mr raporunu yeni aldım,arzederim.
  Lomber Vertebra MRG incelemesinde:
  Tetkikte:T1 tse+T2 tse sagital ,T1 tse aksial sekanslar uygulanmıştır.

  Bilateral L5 sakralizedir.
  Lomber lordoz normaldir.
  Vertabrallerin korpuz yükseklikleri ,kortikomedüller sinyal intensiteleri normal olarak izlenmiştir.
  L4-L5 ve L5 -S1 disklerinde dejenerasyona bağlı sinyal intensite azalması görülmektedir.
  L4-L5 diskinde median bulging mevcut olup,dural keseye bası vardır.
  L5-S1 diskinde diffüz bulging mevcut olup dural keseye ve her iki tarafta spinal köke bası izlenmektedir.
  Diğer intervertebral disk konfigürasyonları,noral foramenler ve sinir kökleri normaldir.

  Spinal kord normal olarak sonlanmakta olup ,kesit alanına giren kord kalibrasyonu ve sinyal intensitesi normaldir.

  Faset eklemler normal olarak izlenmektedir.
  Paravertebral yumuşak doku planları normaldir.
  Spinal kanal AP çapları normaldir.

  Ameliyat gerekli mi? Yoksa fizik tedavi ,ilaç gibi diğer yollarla tedavi mümkün mü? Bana ne önerirsiniz?Şimdiden teşekkür ederim.

 30. LOMBER SPİNAL KANAL MR TETKİKİNDE :İnceleme tekniği: T1 sagittal, SE T2 aksiyal, FSE T2 sagittal Lordoz düzleşmiştir.Vertebra korpus yükseklikleri ve sinyalleri normal sınırlardadır.Tüm lomber intervertebral disk sinyali diskopati lehine kayıp izlenmiştir.İntervertebral disk mesafeleri normaldir.L4-L5 ve L5-S1 diskinde her iki nöral forameni hafif indente eden geniş tabanlı disk bulging izlenmiştir.Diğer intervertebral disklerde belirgin taşma ya da herniasyon bulgusu saptanmamıştır.Lomber spinal kord ve konus medullaris normaldir.
  TAM KAPALI ENDOSKOPİ İLE MÜDAHALE EDİLEBİLİR Mİ?

  • Merhaba; Mr cd nizi bize ulaştırırsanız daha sağlıklı olur. 03122856646 numaradan bize ulaşabilirsiniz.Geçmiş olsun.

 31. Oğuz hocamın hastasıyım bütün acılarımdan kurtuldum amaliyat sonra bacagımda ve belimde hiç agrım yok bu gün ameliyatımın dördüncü günü fıtık için çare arıyan herkez önce hocama görünsün herşey için teşekkür ederim hocam harikasınız

 32. Hocam Mart ayında tam kapalı bel fıtığı ameliyatı oldum fakat kontrolüme gidemedim korse kullanıyorum fakat ne zaman bırakmam gerekiyor bilmiyorum yardımcı olmanız mümkün mü acaba ?

 33. Hocam kolay gelsin internette gördüm sizi sağ ayağımda yanma oluyordu fizik tedavi uzmanına gösterdim belden kaynaklı dedi mr çekildim bi adet krem ile bitkisel bi hap verdi egzersiz verdi Hocam kolay gelsin internette gördüm sizi sağ ayağımda yanma oluyordu fizik tedavi uzmanına gösterdim belden kaynaklı dedi mr çekildim bi adet Hocam kolay gelsin internette gördüm sizi sağ ayağımda yanma oluyordu fizik tedavi uzmanına gösterdim belden kaynaklı dedi mr çekildim bi adet krem ile bitkisel bi hap verdi egzersiz verdi geçen hafta eşya taşırken yardım ettim belimde ağrı başlangıcı oldu ne yapmalıyım ile bitkisel bi hap verdi egzersiz verdi geçen hafta eşya taşırken yardım ettim belimde ağrı başlangıcı oldu ne yapmalıyım hafta eşya taşırken yardım ettim belimde ağrı başlangıcı oldu ne yapmalıyım mr sonucu. Lomber lordoz normal görünümünü korumaktadır vertebraların korpus yükseklikleri,kortikalve medüller sinyal intensiteleri korunmuş olarak izlenmiştir.vertebra endplate sinyal intensiteleri normaldir.l5-S1 diskinde T2 dejeneratif sinyal kaybı mevcut olup, disk aralığı daralmıştır. Disk dorsal yüzde bombeleşme ve sol mediolateral protrüzyon mevcuttur.Sol lateral reses sağa oranla daralmış olup bilateral nöral foramenler ılımlı daralmıştır. Diğer intervertebral disk konturlarında end plate dışına taşma izlenmiştir.nöral foramenler açıktır.konus medullaris normal lokalizasyondadır.kauda equinalifleri normal olarak izlenmiştir Spinal kanal içirisinde yer kaplayici oluşuma rastlanmamıştır.Faset eklemler ve ligamentum flavumlar normal görünümdedir.paraspinal yumuşak dokular tabiidir.

  • Merhaba Mr cd nizi bize gönderirseniz doktorumuz değerlendirir size ulaşırız 03122856646 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz geçmiş olsun.

 34. Hocam sol bacağımda güç kaybı oluştu.ayak sol tabanımın üzerinde yek ayak fazla duramıyorum .dayanak olursa durabiliyor.Yürürken yorgunluk veriyor merdiven çıkarken sol adımlarda ritim düşüyor.Me çektirdim.Bundan 27 yol önce Çapada bel fıtığı tedavisi gördüm.Bu yorumum son bir aydın yaşamımı etkiler oldu.

 35. İnceleme tekniği SE; ağırlıklı sagittal, SE;T1 ağırlıklı aksiyal, FSE; T2 ağırlıklı sagittal
  Lomber lordoz düzleşmiştir.
  Tüm düzeydelerde vertebra korpus yükseklikleri ve intensiteleri tabiidir.
  L4-5 düzeyinde dejenerasyon ile uyumlu end platolarda tip-2 dejeneratif end plato değişikliği izlenmiştir. Bu düzeyde sağ paramedian alanda inferiore migrasyon gösteren eksrüde disk herasyonu mevcut olup dural sak ve sağ lateral resess basılıdır. Lateral resessler daralmıştır. Diğer seviyelerde dural kese ve spinal kök konturları muntazamdır.
  Bası bulgu izlenmedi
  Faset eklem normal görünümdedir.
  Nöral foramenler ve lateral resessler normal genişliktedir.
  İntra ve ekstradural spinal kanal içi lipom tespit edilmedi.
  Spinal kanal genişliği normal sınırlardadır.
  Paravertebral alanlarda patolojik sinyal artışı saptanmadı

 36. Oguz hocam merhabalar,
  tam kapalı bel fıtığı ameliyatı olma durumum için görüşünüzü rica ediyorum. Aşağıda MR raporu sunulmuştur.
  —-
  Lomber lordoz düzdür. L5-S1 düzeyinde belirgin dejeneratif disk yükseklik ve intensite kayıpları izlenmektedir.
  L5-S1 diski sol parasantral kaudale migre, sekestre fragman görünümü oluşturmuştur. Sekestre fragman ileri derecede lateral resesi oblitere edilp sol S1 sinir kökünü ve sol anterolateralden dural keseyi basmaktadır. Sol foraminal komponenti, kaudal foraminal yağlı planlara uzanmış ve foraminal kısmi L5 sinir kökü kaudalden indente edilmiştir. Foraminal komplet obliterasyon izlenmemiştir. Sağ foramen açık, spinal stenoz gelişmemiştir. Eşlik eden faset eklem değişiklikleri minimaldir.
  L4-5 diski posterosantral geniş tabanlı protrüde olup dural kese hafif indente edilmiştir. Foraminal çıkışlar minimaldardır. Kök bası bulgusu izlenmemiştir. Nötral pozisyonda lizis listezis saptanmamıştır. Diğer düzeyler, konus, kauda, intervertebral foramenler ve paravertebral yumuşak dokular normaldir.
  Sonuç:
  L5-S1 sol parasantral kaudale migre sekestre disk fragmanına bağlı ileri derecede sol S1 sinir kök basısı, sol anterolateralden dural kese basısı.
  ————
  Yorumunuzu rica ediyorum.

 37. LOMBER SPİNAL MRG İNCELEMESİ

  Lomber lordoz hafif derecede düzleşmiş görünümdedir.

  İnceleme bölgesindeki vertebra korpus yükseklikleri normaldir.

  Vertebra korpus köşelerinde dejeneratif sivrilmeler izlenmektedir.

  L3 vertebra süperior end platede Schmorl nodül basısına bağlı milimetrik boyutta kontur düzensizliği görülmektedir.

  İnceleme alanına giren lomber disklerde dejenerasyona bağlı sinyal kayıpları izlenmektedir.

  L4-5 diskinde diffüz anüler kabarıklık, santral posterior protrüzyon, tekal kesede bası ve nöral foramenlerde daralma görülmektedir. Sağ hemilaminektomiye bağlı kemik defekti ve operasyona bağlı postop değişikliklere ait cilt altı yağ dokusuna kadar uzanan sinyal değişikliği izlenmektedir.

  L5-S1 diskinde diffüz anüler kabarıklık ve nöral foramenlerde daralma görülmektedir.

  Lomber spinal kanal ve diğer düzeylerde nöral foramenler normaldir.

  Konus medüllaris sinyal intensitesi normaldir.

  Diğer paravertebral yumuşak dokular normaldir.

  SONUÇ: Dejeneratif değişiklikler, L4-5 düzeyinde sağ hemilaminektomi, postop değişiklikler, diffüz anüler kabarıklık, santral posterior protrüzyon, tekal kesede bası ve nöral foramenlerde daralma.

  SONUÇ: Dejeneratif değişiklikler, L4-5 düzeyinde sağ hemilaminektomi, postop değişiklikler, diffüz anüler kabarıklık, santral posterior protrüzyon, tekal kesede bası ve nöral foramenlerde daralma.
  Ameliyat sonrası sonuç mr .2 temmuz 2020de ameliyat oldum.şuanda ağrıdan duramıyorum ne yapmam gerekir? yorumunuzu rica ediyorum

  • Öncelikle geçmiş olsun. Mr cd niz ve muayeneniz ile karar vermek gerekir. Tekrar bir cerrahi gerekebilir. Tam kapalı yöntem iyi bir seçenektir

 38. Hocam sonuçta bunlar yazıyor ameliyat gereklimi.
  ERCAN ERO�?LU Lomber Spinal MR incelemesi; İnceleme: Sagital planda T1 ve T2 TSE Aksial planda T1 ve T2 TSE sekanslar uygulanmı�?tır. Lomber lordoz düzle�?mi�?tir. L2-3 düzeyinde santral minimal bulging izlenmektedir. L4-5, L5-S1 düzeylerinde santral minimal bulging izlenmektedir. Tüm intervertebral disklerin yükseklikleri tabiidir. Di�?er intervertebral disklerin sinyal intensiteleri normal olarak de�?erlendirilmi�?tir. Posterior longitudinal ligamanlar sa�?lamdır. Herniasyon veya protrüzyon gözlenmemi�?tir. Vertebra korpus yükseklikleri tabii olup kortikal ve medüller sinyal intensiteleri homojendir. Posterior elemanlar normal olarak de�?erlendirilmi�?tir. Nöral foramenler açıktır. Ligamentum flavumlar normal kalınlıkta ve faset eklemleri tabiidir. Tüm düzeylerde spinal kanal normal geni�?liktedir. Konus medullaris normal düzeyinde sonlanmaktadır. Filum terminale normal kalınlıkta izlenmi�?tir. Kauda ekuinaya ait sinir liflerinin seyir ve sinyal intensiteleri tabiidir. İntradural patoloji saptanmamı�?tır. Paravertebral yumu�?ak dokuda patolojik sinyal intensitesi de�?i�?ikli�?i saptanmamı�?tır.

 39. Merhabalar hocam ben 2018 de bel fıtık mikro cerrahi ameliyati oldum yaklaşik 3 ay önce belim ağırdı daha sonrada bacağima indi ve sabit olmayan ağrilar çikti bacağimda her yerde geziyor baldirimda konci kemiğinde diz kapak çeresinde kalçamda doktora gittim tekrar çimiş söyledi 2 ameliyat riskli dedi kapalı ameliyatin riski varmi ne yapmam gerekiyor bilemiyorum ne yapmalıyım

 40. Hocam iyi günler ben en son geçen yıl MR çektirmiştim. Şu an fıtık sol bacağıma vuruyor. Topuğun üstüne de basmakta zorlanmaya başladım. Sizce nasıl olur kapalı bel fıtığı ameliyatında düzelebilir miyim ?
  Son Mr sonucum aşağıdaki şekildedir.

  Lomber lordoz düzleşmiştir.

  L3-4, L4-5 ve L5-S1 disklerin dehidrasyon kaybına sekonder T2 ağırlıklı sekansta sinyal azalması
  izlenmektedir.

  L3-4 düzeyinde santral disk protrüzyonlarının eşlik ettiği dural keseye indante diffüz anuler bulging görünümü izlenmektedir. Her iki nöral foramen inferior kesimlerinden daralmıştır.

  L4-5 düzeyinde santral disk protrüzyonunun ve anulis fibrozis yırtığının eşlik ettiği dural keseye indante diffüz anuler bulging görünümü izlenmektedir. Her iki nöral foramen inferior kesimlerinden daralmıştir.

  L5-S1 düzeyinde hafif santral disk protrüzyonlarının eşlik ettiği dural keseye indante diffüz anuler bulging görünümü izlenmektedir. Her iki nöral foramen inferior kesimlerinden
  daralmıştır.
  Diğer intervertebral disk, kanal içi oluşumları normaldir.
  Bu bir yıl önceki hocem dediğim gibi ama şu an topuğuma basmakta zorlanıyorum.
  Bilgi verebilir misiniz ?
  Hem ameliyat hem de ücret konusunda ?

  • Merhaba;
   Doktorumuzun size yardımcı olması için rapor yeterli değil malesef dilerseniz mr cd nizi bize ulaştırabilirsiniz. Tüm sorularınız için 03122856646 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
   Geçmiş olsun.

 41. Hocam 36 yaşındayım ve 10 yıldır bel fıtığı hastasıyım on yıl önce ilk mr sonucunda acil ameliyat demişlerdi ve ben koktugum için olmadım şu an son iki aydır yürüyemez ve hareket edemez hale geldim ilaç ve iğne tedavileri hiç bir işe yaramıyor

  • Merhaba bize mr cd nizi gönderirseniz size yardımcı olabiliriz 03122856646 numaralı telefon ile bizimle iletişime geçebilirsiniz geçmiş olsun.

 42. Hocam Ben 20 yıl önce S1 L5 den Açık Ameliyat oldum. Son bir kac yıldır Belinde ağrılarım arttı artık bu agrilara dayanamıyorum.Sosyal Guven cem Emekli Sandığı.Anjaraya gelsem beni Kapalı Ameliyat Yapabilirmisiniz.Ameliyatinizi Internet ten izledim.Bu Ameliyatın maliyeti yuksek mi.Hangi Hastaneye gelmemiz Gerekir.Hocam son bu sorun olacak.Merak ediyorum.Fıtık Ameliyati olduktan sonra Patlatan Fıtık in bulunduğu Yurt ilan Disk Kendi kendini tamir edebilirim Ileriki zamanlarda Disk tekrardan patlayıp yırtık olusurmu Bu diskin tekrar yerinden patlamamasi için ne gibi islemler yapiyorsunuz.Teşekkürler Elinize Sağlık.

 43. Hocam merhaba,
  Aşırı derecede bel bacak kalca ici agrisi ile basvurdugum hastanrde mr ve muayene sonucu kapalı ameliyat ile mudahale gerektiğini söylediler. Rica etsem mr raporumu degerlendirir misiniz?

  LOMBER MR İNCELEMESİ İnceleme sagittal STIR, sagittal T2 FSE, sagittal T1 FSE, aksiyal T2 FSE kesitler ile elde olunmuştur. Radyolojik Bulgular : Lomber lordoz tabiidir. Lomber aksta açıklığı sağa bakan açılanma izlenmiştir. Faset eklemlerde dejeneratif değişiklikler mevcuttur. Lomber vertebra korpus köşelerinde osteofitik dejeneratif sivrileşmeler izlenmiştir. Vertebra korpuslarında T1A ve T2A serilerde hiperintens özellikte yağ adacığı ya da hemanjiom ile uyumlu küçük sinyal değişiklikleri izlenmiştir. L3-4 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı, minimal düzeyde anüler disk bulging izlenmiştir. L4-5 seviyesinde disk mesafesinde daralma, posterior kesimde karşılıklı end plate’lerde Modic tip I ve II sinyal değişiklikleri, periferal disk bulging zemininde santral kesimden sol laterale uzanım gösteren, solda L5 sinir köküne bası etkisi oluşturan ekstrüde disk herniasyonu mevcuttur. L5-S1 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı, ventral epidural mesafeyi oblitere eden geniş tabanlı santral disk protrüzyonu ve santral kesimde anüler rüptür mevcuttur. Diğer lomber intervertebral diskler normal konum ve konfigürasyonda olup, arka konturlarında spinal kanal yönünde anlamlı bir taşma saptanmamıştır. Spinal kord T12-L1 seviyesinde konus medüllaris olarak devam etmekte olup, morfoloji ve sinyal intensite dağılımı tabii izlenmiştir. Kauda equina köklerinin dağılımı simetrik ve doğaldır. Spinal kanal kalibrasyonu normaldir. Saygılarımla.

  • Merhaba;
   Mr cd nizi bize gönderirseniz size yardımcı olabiliriz. 03122856646 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 44. Lomber lordoz azalmıştır.
  Tüm düzeylerde vertebra korpus yükseklikleri ve dizilimleri normaldir.
  L5-S1 disk sinyal intensitesi azalmıştır. Disk mesafesi daralmıştır. Bu düzeyde sağ parasantral sağ epidural yastıkçığını silen, sağ S1 sinir köküne bası oluşturan ekstrüde hernie disk komponenti saptandı. İnferiora doğru migrasyon izlendi.
  Diğer lomber seviyelerde intervertebral disklerin arka konturlarında anlamlı taşma saptanmamıştır. Nöral foramen genişlikleri normaldir.
  Spinal kanal AP çapı normal olarak değerlendirilmiştir.
  Konus medullaris L1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır. Filum terminale serbesttir.
  İntra ve ekstradural kitle lezyon tespit edilmedi.
  Paraspinal yumuşak dokular normaldir.
  22 yaşındayım yürümede zorluk kaval kemiğinin arkasında ağrı, belimde ağrı hissediyorum. Zaman zaman his kaybı gibi çok fazla üşüyor ve uyuşuyor. Fıtık şikayetim akut bir şekilde başladı birşey çekerken ve yaklaşık 4 saat kadar hiç hareket edemedim yerde yattım sadece çok şiddetli bi ağrıydı. Bu durumda yaptığım iş ağır bir iş sayılabilir operasyon gereklimidir gerekli ise endoskopik yöntem L5-S1 için uygunmudur bilgi sağlarsanız sevinirim.

  • Merhaba;
   Mr cd nizi bize gönderirseniz değerlendirip yorum yapmak daha sağlıklı olur..Ayrıntılı bilgi için 03122856646 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 45. Mrb hocam Muğla dan askeri personelim s1 de bulunan fıtığım patlamamış ancak sert ve kemiksi bir yapıya bürünmüş artık patlamaz diyor doktorum fakat bu kalçada bulunan ağrımda hiç geçmiyor fizik tedavi ve belden iğne yaptırdım ama çözüm olmadı doktorum vidalı ameliyat dedi mikrocerrahi ile vidasız alırım ama iki yerden girmem gerek dedi oda tekrar gelirsin dedi emarımı göndersem ve tomoğrafimi göndersem endoskopik ameliyat olma şansım var mı 10 gün içinde çözmem lazım çünkü izinde olduğum için kurtulmak istiyorum bu illetten yardım edebilşrmisiniz

 46. Yaklaşık altı ay süren şiddetli bacak ve bel ağrıları sonunda yürüyememe durumuna gelme. Bu rahatsızlığı yaşamış ve yaşayan her hasta gibi bir çok doktor araştırması, tedavi yöntemleri bulmaya çalışma, önüne gelen her yazı ve makaleyi okumaya çalışma.. Sonuç tam bir kafa karışıklığı. Tam bu kafa karışıklığının ortasında buldum kendimi Oğuz Hoca’ nın muayenehanesinde. Bir hekim, mesleğinde kariyer manasında belirli bir noktaya gelmiş ve başarı yakalamış olabilir ama sanırım empati kurabilme, etik ve ahlaki davranabilme insani bir özellik. İşte Oğuz Hoca, kanımca bu özelliklerin vücut bulmuş hali. Hekim-hasta ilişkisi, uyguladığı tamamen hasta konforu odaklı tedavi yöntemi ve bunların sonunda bir gün bile hastanede dahi yatmadan rahat bir şekilde yürüyerek eve gitme.. Oğuz Hoca, övgüyü hakediyor ama övgüye ihtiyacı yok. Düşüncem, bu yazdıklarımın, yaşadığım sıkıntıları biraz olsun kenarından köşesinden yaşayan hastalara bir fayda oluşturması. Benim gibi, uzunca bir süre kararsızlığa ve karamsarlığa düşmeden..
  Elleriniz dert görmesin hocam, o güzel ekibinize, Serpil Hanım, Songül Hanım’ a içten teşekkürler…

 47. Merhaba, annem tam kapali bel fitigi ameliyati oldu. Ameliyattan önce sag bacaginda kalcasinda ve ayağında şiddetli ağrı oluyordu. Doktor sinirlerin cok fazla zedelendigini söyledi. Fitigi tamamen almadığını sadece sınırı rahatlattigini söyledi. Ayni zaman belinde düşük seviyede kayma var eger fitigi tam alirsa bu kaymaninda artabilecegini söyledi. Simdi ameliyattan sonra bacağındaki ağrı geçti ama ayağında daha önce olmayan bir sancı var. Ayağının uyuşuk olduğunu sanki üzerine ağır bir taş varmış gibi hissettiğini söylüyor. Sizce bu geçici bir durum mudur yoksa başarısız bir ameliyat mi? Kapali ameliyat olmasına rağmen 10 gun yatması gerektiğini oturmamasi gerektigini söylediler.

 48. SLM HOCAM BEN 2015,DE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE BEŞ AY İÇİNDE İKİ SEFER AMALİYAT OLDUM ŞUAN SAĞ BACAĞIMDA KASILMALAR OLUYOR BUDURUM DA NE YAPMAM GEREKİYOR TEKRAR AMALİYAT GEREKİYORMU İKİNCİ AMALİYATIMDA CEKTİRDİĞİM Mr cd VAR BENİ BU KANUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM

 49. SLM HOCAM BEN 2015,DE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE BEŞ AY İÇİNDE İKİ SEFER AMALİYAT OLDUM ŞUAN SAĞ BACAĞIMDA KASILMALAR OLUYOR BU DURUM DA NE YAPMAM GEREKİYOR TEKRAR AMALİYAT GEREKİYORMU İKİNCİ AMALİYATIMDA CEKTİRDİĞİM Mr cd VAR BENİ BU KANUDA BİLGİLENDİRİRSE NİZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM

 50. SLM HOCAM BEN 2015,DE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE BEŞ AY İÇİNDE İKİ SEFER AMALİYAT OLDUM ŞUAN SAĞ BACAĞIMDA KASILMALAR OLUYOR BU DURUM DA NE YAPMAM GEREKİYOR TEKRAR AMALİYAT GEREKİYORMU İKİNCİ AMALİYATIMDA CEKTİRDİĞİM Mr cd VAR BENİ BU KANUDA BİLGİLENDİRİRSE NİZ SEVİNİRİM BİRDE SĞK LILARA BAKIYORMUSUNUZ TEŞEKKÜR EDERİM

 51. Slm ben tokatta amaliyat oldum ama fıtık tam temizlenmemiş aradan 5ay geçti tekrar amaliyat diyorlar şimdi tam kapalı amaliyat ola bilirmiyim

  • Merhaba;
   Mr sonuçlarınızı bize ulaştırırsanız size yardımcı olabiliriz.
   03122856646 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz, geçmiş olsun.

 52. HOCAM MERHABA
  BABAM 78 YAŞINDA . 12 YILDAN BU TARAFA SOL AYAKDA BAŞPARMAK DAHİL ÜÇ PARMAĞI DÜŞTÜ. YOLDA YÜRÜRKEN TAKILIYOR VE DÜŞMESİNE NEDEN OLUYOR. BİR ÇOK DOKTORA GİTTİK İLK YİRMİDÖRT SAATTE GELSEYDİNİZ TEDAVİ OLABİLİDİ AMA ŞİMDİ YAPACAK BİR ŞEY YOK DİYORLAR. BU ARADA DAHA ÖNCE BELİNDE AĞRI YOKTU ŞİMDİ BİR YILDAN BERİ ÖZELLİKLE KALÇALARINDA MÜTHİŞ BİR AĞRI OLMAYA BAŞLADI. BACAKTA ŞU AN ÇOK AĞRI YOK. BİZE NE TAVSİYE EDERSİNİZ. 27/01/2017 YILINDA ÇEKİLEN BİR EMAR RAPORUMUZ VAR.

  • Merhaba;
   Mr sonuçlarınızı bize ulaştırırsanız size yardımcı olabiliriz.
   03122856646 numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz, geçmiş olsun.

 53. Merhaba Hocam,
  Ben 47 yaşındayım. üç yıl önce bel fıtığı teşhisi konmuş olup ilaç tedavisi gördüm. Ancak son 3-4 aydır yoğun sağ bacağı diz kapağı aşağısında ve ayak parmaklarımda yoğun ağrılar olmaktadır. Tekrar doktora gittim MR çektirdim ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yeni çekilmiş MR ve raporu mevcuttur.

 54. Merhabalar ben 20 yaşında aşçılık okuyan bir bayanım ne çalışabiliyor um nede başka birşey 2 tane bel fıtığım var imiş 1isi patlayınca haberim oldu bunun üzerine kök hücre tedavisi yaptırdım ama yeterli sonuç alamadım ilgilenebileceginiz bir konumudur acaba

  • Evet. Patlamış fıtıkta kök hücre yaralı olmaz. Cerrahi tedavi gerekebilir. 03122856646 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz

 55. Merhaba hocam yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı ameliyatı oldum mikrocerrahi yöntemi ile ameliyatın 10.uncu gününden sonra kalça kemiği ağrısı hissediyorum sanki kemik birbirine sürtüyormuş gibi hissediyorum. Ayrıca 15 gündür ayak bileği kemiğimde de ağrı başladı Yürürken zorlanıyorum ve yamuk yürüyebiliyorum. Bu ağrılar normal mi? Yoksa tekar emar vb çektirmeli miyim.. Teşekkür ederim.

 56. Merhaba hocam sol tarafımdan ağrı kalktı poponun kaba etine doğru inmeye başladı ağrı ve en son sol bacagim dayanılmaz şekilde ağrımaya başladı yrurken zor basıyorum baldır dik kapağı ve kaval kemiği üstünde çok ağrılarım oluyor uyuyamıyorum bacağımı sanki sopayla vuruyorlar nenyapmam lazım hocam

 57. Hocam Merhaba
  12 temmuz da bel fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat öncesi kriz derecesindeki ağrılarım yok.
  Ancak ayak tabanımdaki uyuşukluk,karıncalanma devam etmekte. Sol belimde ve ayaklarımda çok rahatsız etmeyen ağrılarım oluyor. Bu ağrılar bu süreçte normal mi?

  Teşekkürler

  • Uyuşmalar en son düzelir. Ağrılar geçtiğine göre sinir basısı kaldırılmış demektir. Ameliyatınız başarılı olmuş

 58. Merhaba doktor bey.
  Teknik: sagital planda se T1, fte T2, aksiyal planda tse ta Bulgular: Lomber lordoz doğaldır. Lomber vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller sinyal intensite dağılımları tabiidir. İntervertebral eklem mesafeleri ve diğer sinyal intensitesileri doğaldır. L4-5 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder T2A sekanslarda sinyal kaybı, dural keseye bası yapan her iki L5 sinirine indante bulging izlendi. Diğer intervertebral disklerin arka konturlarında spinal kanal yönünde anlamlı bir taşma saptanmadı. Spinal kord T12-L1 seviyesinde konus medüllaris olarak devam etmekte, morfoloji ve sinyal intensite dağılımı tabiidir. Kauda equina köklerinin dağılımı simetrik ve doğaldır. Faset eklemler tabii olarak izlendi. Paravertebral kas ve yumuşak doku oluşumları doğaldır. Klavuz görüntüler dahilinde; karaciğer sol lobda yaklaşk 7 cm çaplı T2A hiperintens lezyon mevcuttur. Sol adneksiyel lojda yaklaşık 3.5×2.5 cm boyutlarında T2A hiperintens sinyal değişikliği izlendi. USG kontrolü önerilir.
  25.06.2021 tarihli MR raporumdur. 06.08.2021 de epidural iğne yapıldı belime 2 tane. Ancak sağ bacak ağrım ve iki bacağımda karıncalanma geçmedi. Yine sağ ayak basparmagimda his kaybı da yaşıyorum. Ve bir sağlık çalışanı olarak agrilarimin bir an evvel geçmesini ve işlerimin başına sağlıklı bir şekilde geçmek istiyorum. Öneriniz ne olabilir acaba danışmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.

 59. Sayın Meslektaşım,
  Hastanızın Lomber spinal MRG tetkikinde:
  Lomber lordoz tabiidir.
  Lomber intervertebral disklerde dejenerasyon mevcuttur.
  Endplate seviyelerinde yer yer tip 2 dejenerasyon ile uyumlu sinyal değişiklikleri mevcuttur.
  L1-2 intervertebral diskinde hafif dural kese basısına neden olan, her iki nöral forameni
  inferiordan hafif derecede daraltan diffüz anüler bulging mevcuttur.
  L2-3 intervertebral diskinde dural kese ve kese çıkımında sağ L3 kök basısına neden olan bulging
  zemininde sağ paramedian-lateral protrüzyon izlenmektedir, sağ nöral foramen daralmış olup
  sağ tarafta nöral foramen düzeyinde L3 sinirlerine temas mevcuttur.
  L3-4 intervertebral diskinde osteofitik sivrileşmelerin eşlik ettiği bulging zemininde sol lateral
  protrüzyon mevcuttur, bu seviyede dural keseye ve kese çıkımında solda belirgin olmak üzere her
  iki L4 köküne bası mevcuttur, solda daha belirgin olmak üzere her iki nöral foramen inferiordan
  hafif derecede daralmış olup sol tarafta L3 sinirine temas mevcuttur.
  L4-5 intervertebral diskinde posterior bulging mevcuttur, bu seviyede dural keseye ve kese
  çıkımında her iki L5 köküne bası mevcuttur, spinal kanal AP çapı 11mm ölçülmüş olup hafif
  daralmıştır, her iki nöral foramen inferiordan sağda daha belirgin olmak üzere hafif derecede
  daralmış olup her iki tarafta nöral foramen düzeyinde L4 sinirlerine temas mevcuttur.

 60. Hocam ben bel fitigindan 6yil önce amaliyat oldum 29yasindayim amaliyattan hemen sonra şiddetli ağrılarım sonucu mr çekindim ve kayma var dendi 1ay çelik korseyle yattım hiç kalkmadan ağrılarım sonra tekrar oldu ve onemsiz küçük bi fıtık var dendi 2yildir çok kötüyüm yatakta yaramıyorum sağa sola donemiyorum bazen bacaklarımın üstüne basamiyorum 5aylik bı kızım var 2yildir ilaç bile kullanmadım çok çaresiz durumdayım ne yapmalıyım amaliyattan çok korkuyorum ağrılarım piskolajimi çok bozdu mr var elimde hafta içi yanınıza geleceğim inşallah

 61. Hocam iyigünler bu nedemek bide nasıl bir tedavi olabilirim (L5-S1 düzeyinde posterosantral protrüzyon izlenmiştir. Tekal kese indentedir. Nöral foramenler bilateral kısmen daralmıştır.
  Diğer disk posterior konturları normal olup, dural kese ve nöral elemanlara bası saptanmadı. Ventral epidural yağlı doku ve nöral foramenler açıktır)

  • Bu rapora göre fıtığınız büyük değil. Ameliyat gerekmez. Sizi görmemde yarar var. Ameliyatsız tedavi seçenekleri uygulayabilirim

 62. Hocam merhaba iyi çalışmalar dilerim sayın hocam mikro cerrahi 2 ameliyat geçirdim şimdi 3 fıtığım var ciddi derecede hayatımın akışını etkiliyor sanırım bunun içinde ameliyat görünüyor ama geçirmiş olduğum 2 ameliyat sonrası bel bölgesinde aşırı his kaybı var sıcak su vücutum herhangi bir noktasında yakma yaparken bel bölgemde hiç hissetmiyorum bu geçici bir durum mu yada normal bir durummu ilk ameliyatım 2014 sonrası 2019 de yapıldı tereddüt de kaldım bu sepebten dolayı

 63. Hocam bel fıtıgım var sarkık olduğunu söyledi doktor.ama ağrılarım yok denecek kadar az.ayagımda hatif uguşma amaliyat için ağrılarım çoğaldığı zaman gel dedi.ben açık amaliyat olmak istemiyorum.ne önerirsiniz.saygılar.

   • MRG İNCELEME METODU: TSE tekniği ile 5 mm kalınlığında sagital planda T2 ağırlıklı, TSE tekniği ile 5 mm kalınlığında sagital planda T1 ağırlıklı, TSE tekniği ile 4 mm kalınlığında aksial planda T2 ağırlıklı BULGULAR: Lomber lordoz doğaldır. Lomber vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal intensiteleri tabiidir. L2 vertebra korpusunda Hemanjioma ile uyumlu nodüler hiperintensite izlenmiştir. L5-S1 diskinde sinyal intesite azalması izlenmiş olup bu düzeyli posterior kesime sağ paramediam herniasyon izlenmiştir. Anterior epidural mesafe sağda lateral reses obliteredir. Nöral foramende hafif daralmalar izlenmştir. Diğer seviyelerde diskal herniasyon saptanmamış olup, nöral foramenler açık ve kökler serbest olarak izlenmektedir. Spinal kanal çapı fizyolojik sınırlardadır. Paravertebral yumuşak dokular normal olarak izlenmektedir. Medulla spinalis L1-2 düzeyinde sonlanmakta olup, spinal kord formu ve sinyal intensitesi doğaldır. Sag ayagimda yurudum zaman sidettli agrilar oluyor yattim zaman hic agrim olmuyor bi bakarmisiniz hocam

    • Sağ tarafta fıtığınız var. Muayene olmanız gerekir. Randevu için bilgi almak için 0 312 285 6646 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 64. Sayin hocam durumum nedir. Ameliyat gerekir mi?
  LOMBER MRG İNCELEME

  Teknik: T1A ve T2A sagital, T2A aksial sekanslar.

  Bulgular:

  Lomber lordoz normaldir.

  Korpus anterior köşelerde spondiloz ile uyumlu dejeneratif değişiklikler mevcuttur.

  Vertebra end platelerinde milimetrik schmorl nodülleri dikkati çekmiştir.

  L4-5 intervertebral diskte dural keseye temas eden diffüz bulging izlenmektedir.

  L5-S1 düzeyinde non kompresif bulging mevcuttur.

  Sakral vertebraların posteriorunda T2A hiperintens nodüler sinyal Tarlow kisti olarak düşünülmüştür.

  İntra yada ekstradural kitle formasyonu saptanmadı.

  Konus medullaris L1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır. Filum terminale serbesttir.

 65. LOMBER MRG İNCELEMESİ İnceleme : **Lomber vertebral kolonda açıklığı sola bakan minimal skolyoz izlenmiştir. Lumbosakral vertebra korpus yükseklikleri normal sınırlardadır. Vertebra korpusların dizilimleri tabiidir. End plate’lerde dejeneratif sinyal değişikliği saptanmamıştır. **Ayrıca lomber lordozda düzleşme görülmüştür **L5 vertebra sakralizedir **L4-5 intervertebral diskte santral kesimde dural keseye bası yapan geniş tabanlı santral – hafif sol paramedian ekstrüde disk hernisi görülmüştür. Diğer intervertebral disk posterior konturlarında anlamlı taşma saptanmamıştır. Spinal kord D12-L1 seviyesinde conus medullaris olarak sonlanmakta olup kauda equina lifleri simetrik ve serbesttir. İncelenen düzeylerde osseospinöz kanal çapları tabiidir. Paravertebral musküler yapılar normal volüm ve sinyal özelliği yansıtmaktadır. SONUÇ: **Lomber vertebral kolonda açıklığı sola bakan minimal skolyoz , **Ayrıca lomber lordozda düzleşme , **L5 vertebra sakralizedir **L4-5 intervertebral diskte santral kesimde dural keseye bası yapan geniş tabanlı santral – hafif sol paramedian ekstrüde disk hernisi görülmüştür.

 66. Selamlar Hocam . L5-L4 arasinda fitik var . 4 aydan beri sag bacagimda dizden asagiya parmaklarima kadar uzanan Cok buyuk agrilarim var. Fizik tedavi ve epidural igneyi uyguladim. Bir faydasini gormedim. 200 metre yuruyorum ama sonrasi bacagimi kesin diye bagriyorum Hemen bir yere uzanmam gerekiyor. Ameliyatsa ameliyat diyorum Bir kac doctorumuzda ameliyat dedi ama. Hangi teknikle olmam gerekir. Sormak istedigim, ben kemik yapiya veya herhangi bir yapiya hasar vermek istemiyorum. Hangi teknik bana uygun olur? Cok tesekkur ederim .

 67. İyi günler hocam babam iki kere bel fıtığından ameliyat oldu platin takıldı daha sonrada boyun fıtığı ve daralması var dediler ameliyat olmassan felç kalırsın dediler ve onuda oldu 1 sene önce 2 Ay önce beyni pıhtı atmış ve sağ tarafına vurdu ayakları aşırı his kaybı oluştu morarma başladı tedaviler yanıt vermedi ağrısı çok nasıl bı yol izlemeliyiz en azından onu rahatlacak bı tedavi yöntemi yokmudur ne onerirsiniz

 68. Selamlar daha önce bel fıtığı ameliyatı oldum L1 L2 denilmişti yaklaşık 2 haftadır sol bacağım yok yürümekte oturmakta yatarken sürekli ağrıyor 1 haziran da ağrı devlet hastanesinde MR çekildi sonuç bekliyorum. Kendim memurum. Bana yardımcı olurmusunuz. 05459557200

 69. selamun aleyküm hocam benim sonucum bu size gelmeyi düşünüyorum beyin ve sinir cerrahi doktoru ameliyat dedi gelmeden bir bilgi alırsam çok sevinirim teşekkür ediyor başarılar dilerim.
  Lomber lordoz artmıştır.

  Vertebraların korpus yükseklikleri ve sinyal intensiteleri normaldir. Spinal kanal normal form ve genişliktedir. İntra spinal kitle lezyonu izlenmedi.

  L3-4, L4-5 düzeyinde anüler bulging izlenmiş olup dural keseye bası mevcuttur.
  L5-S1 düzeyinde sol interforaminal protrüzyon izlendi. Sol nöral foramene – sol köke bası izlendi.
  Diğer düzeylerde disk posterior konturları normal olup, dural kese ve nöral elemanlara bası saptanmadı. Ventral epidural yağlı doku ve nöral foramenler açıktır.

  Konus medüllaris normal düzeyde ve sinyal intensitesi doğaldır.

  Paravertebral yumuşak dokulara ait patoloji saptanmadı.

 70. Kıymetli hocam merhaba.10 gündür bel ağrısı çekiyorum .muayene için gelmek istiyorum.mr. raporumun sıkıntılı kısımları aşağıda değerlendirmenizi bekliyorum.
  intervertebral disklerde T2 dejeneratif sinyal kaybı
  mevcut olup; disk mesafeleri normal görünümdedir. L5
  vertebra sakralizedir.
  L4-5 disk dorsal yüzde sağ paramedian protrüzyon
  mevcuttur. Dural kese bası altındadır. Bilateral nöral
  foramenler acıktır.

 71. İyi günler hocam Jandarma Astsubaylığın sağlığında ortopedi bölümünden elendim elenme sebebim raporda LOMBER GRAFİ izlenen son kot 12 kabul edilmiştir. Buna göre S1 vertabra Lumbalizedir. LOMBER bölgede açıklığı sağa bakan eğirilik izlenmekte olup L3-L5 arasında cobb açısı 7 derece olarak ölçüldü diye rapor verildi ve elendim tedavisi var mıdır hocam varsa yaptırmak istiyorum hocam

 72. Hocam merhaba
  Ben 2015 yılında fıtık patlaması sonucu ameliyat oldum.Uzunca bir süredir iyiydim.
  Mart ayında ağrılar tekrar başladı.Mr çekildiğimde yeni bir fıtık oluştuğu ameliyat gerektiği ama ilki sebebiyle olmamın sıkıntı olduğu söylendi.
  Bulgularım aşağıda.Kapalı ameliyat konusunu araştırırken size denk geldim.Durumum nedir acaba

  Lomber lordoz düzleşmiştir.

  Vertebra korpus yükseklikleri normaldir. Medulla sinyal intensiteleri normaldir. End plateler normal olarak izlenmektedir.

  L4-5düzeyinde geniş tabanlı posterior protrüzyon izlendi.Foramenler daralmıştır.Bu düzeyde disk sinyal intensitesi ve yüksekliği azalmıştır. Posteriorda ligamantum flavatumlarda kalınlaşma izlendi. Faset eklemlerde dejenerasyon mevcuttur.Posterior laminektomi defekti izlenmiştir.

  L5-S1düzeylerinde diffüztaşmaizlendi.

  Diğer intervertebral disk yüksekliği ve sinyal intensitesi normaldir. Herniasyon

  saptanmamıştır. Nöral foramenler açıktır.

  Paraspinal yumuşak doku planları doğaldır.

  Spinal kord sinyal intensitesi normaldir.

  Konus medullaris normal yerleşimindedir. Kauda equina liflerinin dağılımı simetrik ve doğaldır.

 73. Kardeşim merhaba anladığım kadarıyla göbek fıtığınız var. Sizde bu göbek fıtığın belirtileri ve sizde yaratığı rahatsızlıklar nelerdi yazabilirsiniz size zahmet

 74. oyun ve bel romları açık.
  spurling:-/- dbk: -/- bağımsız desteksiz ambule. nöromotor defisit yok. servikal ve lomber
  mr istendi. lomber mr : Lomber vertebra aksı doğaldır. Konus medullaris lokalizasyonda
  ve intensitesi doğaldır. Vertebra korpus yükseklikleri ve medulla sinyal intensiteleri
  doğaldır. Lomber vertebra end platelerinde schmorl nodül formasyonları ve disk
  sinyallerinde yer yer dejenerasyona sekonder sinyal kayıpları mevcuttur. L5-S1
  intervertebral diski düzeyinde tekal saka teması izlenen diffüz anüler taşma mevcuttur.
  L4-5 intervertebral diski düzeyinde sağda daha belirgin olmak üzere bilateral nöral
  foramenleri daraltan tekal sakı basılayan sağ ağırlıklı diffüz anüler taşma mevcuttur. L4-5
  intervertebral diski düzeyinde sağda L4 sinirine disk teması izlenmiştir. L3-4
  intervertebral diski düzeyinde tekal sakı basılayan bilateral nöral forameni daraltan diffüz
  anüler taşma mevcuttur. L2-3 intervertebral diski düzeyinde tekal sakı basılayan hafif
  diffüz anüler taşma mevcuttur. Spinal kanal çapı doğaldır. servikal mr : Kranioservikal
  bileşke ve servikal vertebra aksı normaldir. Servikal vertebra korpus yükseklikleri normal
  sınırlarda olup sinyal intensiteleri homojendir. İntervertebral disk sinyallerinde
  dejenerasyona sekonder sinyal kayıpları mevcuttur. C2-3 intervertebral diski düzeyinde
  anterior subaraknoid mesafeyi basılayan hafif diffüz anüler taşma mevcuttur. C3-4
  intervertebral diski düzeyinde anterior subaraknoid mesafeyi basılayan, bilateral nöral
  forameni daraltan diffüz anüler taşma izlendi. C4-5, C5-6 intervertebral diski düzeyinde
  anterior subaraknoid mesafeyi basılayan bilateral nöral forameni daraltan hafif diffüz
  anüler taşma mevcuttur. C6-7 intervertebral diski düzeyinde anterior subaraknoid
  mesafeyi basılayan sağ nöral forameni daraltan subligamentöz mesafede hafif inferiora
  migre sağ subartiküler düzeyden ekstrüde disk izlenmiştir. Servikal düzeyde spinal kord
  intensitesi ve spinal kanal çapı doğaldır. Hocam yorumlarmisiniz rica etsem kolay gelsin

 75. Hocam merhabalar.
  Lomber aks duzlesmistir.
  Tüm yüzeylerde vertebra korpus yükseklikleri ve dizilimleri normaldir.
  L4-L5 düzeyinde santral posterior protrüzyon ve annüler yırtığa bağlı tekal kese başlanmıştır.
  Reseslerde hafif daralma ve şüpheli kök basısı mevcuttur.
  L5-S1 düzeyinde disk yüksekliği azalmıştır.End platelerde dejeneratif sinyal değişikliği mevcuttur.
  Restolistezis ve eşlik eden santral-sol posterior paramedian protrüzyon mevcuttur.
  Ekal kese hafif basılıdır.Sol taraf reseste hafif kök basısı mevcuttur.Foramenler açık olarak izlenmiştir.
  Diger lomber seviyelerde intervertebral yükseklikleri ve posterior konturları normaldir.Herniasyon bulgusu izlenmedi.
  Nöral foramen genişlikleri normaldir.
  Spinal kordun boyutları,iç sinyal dağılımı,lokalizasyonu ve spinal kanal genişliği normaldir.İntra ve eksradural kitle lezyon tespit edilmedi.
  Paraspinal yumuşak dokular normaldir.

 76. Hocam iyi günler, 35 yaşındayım bel fıtığı patlaması sonucu mikro cerrahi diskektomi yöntemiyle 7 Şubat’ta ameliyat oldum ameliyattan sonra kalcamdaki ağrının devam etmesi normal mi duzelemeyecek miyim moralim hiç iyi değil ameliyat başarısız mı oldu hocam bı yol gösterin

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz